Horoscoop2019.eu
Horoscoop vandaag zaterdag 7 december 2019

Jaarhoroscoop 2019

Het jaar 2019 belooft voor velen een zinderend jaar te worden. Waar 2018 stond voor een jaar vol kracht sluit 2019 hier op aan. De volharding en geduld uit 2018 zal in 2019 zijn vruchten afwerpen, de doelen zijn bereikt en daar maakt iedereen in 2019 goed gebruik van. Benieuwd wat deze vruchten zijn voor jou op het gebied van liefde en relatie, financiën, carrière of persoonlijke ontwikkeling? Lees dan snel jouw jaarhoroscoop 2019 hieronder.

Jaarhoroscoop 2019 - Ram

Ram

21 maart t/m 20 april

De ram jaarhoroscoop 2019 geeft veranderingen aan op meerdere gebieden. Het avontuurlijke karakter van dit sterrenbeeld vormt daar de basis voor. Het enthousiasme draait ook zomaar weer om als een ander pad is ingeslagen. Het is belangrijk om wat meer geduld te hebben en niet te snel op te geven. Als het gaat om de liefde en relaties is er een topjaar op komst met een hoogtepunt aan het einde van de lente. De financiële situatie is nogal turbulent en dat is niet altijd positief. De carrière kent eveneens ups en downs, maar daar slaat de ram zich volgens de jaarhoroscoop goed doorheen. De gezondheid en persoonlijke ontwikkeling zijn opmerkelijk met elkaar verbonden. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Stier

Stier

21 april t/m 21 mei

De stier jaarhoroscoop 2019 schept een beeld van een jaar waarin stabiliteit zich afwisselt met hoogtepunten en dieptepunten. Deze doen zich overigens op verschillende vlakken voor en vooral in de werksfeer en met betrekking tot liefde en relaties. De financiële situatie is de enige uitzondering en laat een constant positief beeld zien. Dat is prettig, maar hebzucht ligt hierdoor wel op de loer. De jaarhoroscoop is interessant voor wat betreft de persoonlijke ontwikkeling. De stier geeft zich volop over aan de kunst of muziek. De innerlijke spiritualiteit staat hierin centraal. De gezondheid kent over het algemeen geen problemen, maar dat geldt niet voor iedereen. Dit sterrenbeeld krijgt mogelijk te maken met luchtwegproblemen. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Tweelingen

Tweelingen

22 mei t/m 21 juni

De tweelingen jaarhoroscoop 2019 laat een stabiel beeld zien. Er is sprake van een rustig vaarwater met uitzondering van enkele momenten. Het is een positief jaar voor de liefde en relaties. De carrière laat niet direct een noemenswaardige verandering van werkomgeving zien. Dat betekent niet dat er niets verandert. Er komen wel degelijk wijzigingen op het pad van de tweelingen. Dat is eveneens van toepassing als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling. De gezondheid laat wel eens te wensen over met de nadruk op pijnlijke spieren. Qua financiën zit het goed. Er is sprake van een voorzichtige verbetering ten opzichte van verleden jaar. De toekomst ziet er daardoor volgens de jaarhoroscoop tweelingen al wat zonniger uit. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Kreeft

Kreeft

22 juni t/m 21 juli

De kreeft jaarhoroscoop 2019 laat een stabiel jaar zien met af en toe een twist die voor een intense beleving zorgt. Het is een jaar waarin de materiële zaken wat meer naar de achtergrond verdwijnen. De kreeft ervaart dat het innerlijke leven tot groei komt en de focus is daarbij gericht op de creativiteit. Bijvoorbeeld als het gaat om de carrière. Op het gebied van liefde en relaties is er weinig verandering voor partners, maar dat is anders voor singles. De financiële situatie is net als het pad van de loopbaan weinig vatbaar voor veranderingen. De jaarhoroscoop laat daarbij echter nog wel een aantal momenten zien die voor verrassingen zorgen. De gezondheid is eveneens stabiel en de persoonlijke ontwikkeling gaat met sprongen vooruit. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Leeuw

Leeuw

22 juli t/m 22 augustus

De leeuw jaarhoroscoop 2019 is op de meeste vlakken positief. Er is ruimte voor nieuwe vriendschappen en singles hebben de kans om een nieuwe liefde te leren kennen. De financiële situatie is gunstiger dan het voorgaande jaar. Dat neemt niet weg dat er wel veranderingen zijn op dat gebied. De carrière verloopt voorspoedig met verdieping en ruimte voor extra verantwoordelijkheid. Met betrekking tot de gezondheid is er verbetering in zicht als het gaat om sluimerende klachten. Enige voorzichtigheid is geboden tijdens het sporten. Onderschat bijvoorbeeld niet wat de gevolgen zijn van een mogelijke blessure die in eerste instantie niet ernstig lijkt. Op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling is er sprake van een grote ontplooiing. Die zorgt voor een goede basis voor de rest van de toekomst. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Maagd

Maagd

23 augustus t/m 23 september

De maagd jaarhoroscoop 2019 laat een roerig beeld zien. Het is afgelopen met de redelijke stabiliteit. Dit jaar is een jaar van verandering. Die doet zich op verschillende vlakken voor. In de liefde staat de maagd voor een belangrijke beslissing. Dat geldt zowel voor degenen met een relatie als voor singles. De financiële situatie staat in relatie tot de carrière. Er doet zich een verandering voor en die stelt dit sterrenbeeld voor een belangrijke keuze. Op het mentale vlak is er sprake van onrust. Dat heeft zijn weerslag op het lichaam. De gezondheid laat in bepaalde periodes dan ook wat te wensen over. Het is belangrijk dat er dit jaar meer ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Dat kost tijd en energie, maar werpt wel zijn vruchten af. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Weegschaal

Weegschaal

24 september t/m 23 oktober

De weegschaal jaarhoroscoop 2019 schetst een beeld waarin het stabiele karakter overheerst. Dat is weer eens wat anders dan de turbulentie van afgelopen jaar. Dat betekent niet dat er helemaal niets gebeurt. Er zijn zeker wel ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het vlak van liefde en relaties en ten aanzien van de carrière. De veranderingen die er op dit gebied komen, zijn bij de weegschaal in elk geval meer dan welkom. De financiële situatie laat weinig wijzigingen zien, maar in de sterren staat een kleine meevaller geschreven. De gezondheid is niet het hele jaar optimaal. Dat heeft volgens de jaarhoroscoop onder meer te maken met het altijd maar doorgaan. Ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling geldt dat hier pas in de tweede helft jaar ontplooiing in is te verwachten. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Schorpioen

Schorpioen

24 oktober t/m 22 november

De schorpioen jaarhoroscoop 2019 is positief als het gaat om vooruitgang. Er is op alle gebieden wel wat te beleven. De relatieverhoudingen met vrienden en familie krijgen een andere vorm. Op het gebied van de liefde is het voor singles een perfect jaar. De carrière krijgt een verrassende wending waar de schorpioen open voor staat. Die wending heeft weer een positieve invloed op de financiën. De gezondheid is niet het hele jaar florissant volgens de jaarhoroscoop. De gezondheidsklachten zijn daarbij vaak aan het werk te relateren. De persoonlijke ontwikkeling heeft even stilgestaan, maar er is een doorbraak op komst. Vooral met betrekking tot het afrekenen met het verleden. Ook lijkt er zich een nieuwe denkwijze te ontwikkelen. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Boogschutter

Boogschutter

23 november t/m 21 december

De boogschutter jaarhoroscoop 2019 schetst een beeld van veranderingen. Wat dat betreft zet het patroon zich ten opzichte van het voorgaande jaar voort. De veranderingen zijn echter wel minder hevig. Op het gebied van liefde en relaties is er werk aan de winkel. Dat geldt ook voor singles die door meer actief te zijn extra kans op succes hebben. De carrière laat een wat drukker beeld zien zonder dat er zich grote wijzigingen voordoen. Dat is wel anders als het gaat om de financiële situatie van de boogschutter. Er is vooral in de tweede helft van het jaar sprake van een financieel gunstige positie. Er lijkt volgens de jaarhoroscoop weinig aandacht te zijn voor de gezondheid en dat is in de loop van het jaar merkbaar. Ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling is de goede weg al ingeslagen en die zet zich voort. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Steenbok

Steenbok

22 december t/m 20 januari

De steenbok jaarhoroscoop 2019 laat zien dat de turbulente tijden in elk geval tijdelijk voorbij zijn. Stabiliteit vormt de basis voor een rustig en goed begin van het nieuwe jaar. Halverwege het jaar lijken er zich enkele veranderingen voor te doen. Deze hebben te maken met onderlinge verhoudingen met anderen en met het werk. Er zijn geen extreme wijzigingen te verwachten in de loopbaan. De financiële situatie bevindt zich in rustig vaarwater met her en der een tegenvaller en meevaller. Dat houdt elkaar mooi in balans. De liefde kruist het pad van singles die wel oplettend moeten zijn. De gezondheid laat niet veel te wensen over, maar er zijn wel een aantal uitzonderingen. Ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling is er niet al te veel gedoe. Daar zit de steenbok gelukkig ook niet op te wachten. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Waterman

Waterman

21 januari t/m 18 februari

De waterman jaarhoroscoop 2019 laat een roerig beeld zien. Er staan veranderingen op het spel. Het begint allemaal rustig, maar in het voorjaar is het al tijd om een belangrijke beslissing te nemen. Die heeft effect op het persoonlijke leven en de financiële situatie. De tweede helft van het jaar is volgens de jaarhoroscoop voor de waterman het meest turbulent. De carrière krijgt een positieve voortzetting en financieel gezien gaat het meer voor de wind. Op het vlak van liefde en relaties zijn er wat spanningen, maar in de basis zit het zeker goed. De gezondheid laat over het algemeen geen grote veranderingen zien. Lees verder »


Jaarhoroscoop 2019 - Vissen

Vissen

19 februari t/m 20 maart

De vissen jaarhoroscoop 2019 schept een positief beeld met veel nieuwe belevingen en ervaringen. Bijvoorbeeld op het gebied van de liefde en relaties. Ook de carrière laat een verrassende wending zien. Die pakt voor de een groots uit en voor de ander wat minder groot, maar zeker niet minder verrassend. Dat heeft overigens ook invloed op de financiële situatie die er overwegend positief uitziet. De gezondheid is onder meer afhankelijk van het gevoelsleven en omgang met stressvolle situaties. Die zijn er namelijk ook op bepaalde momenten en staan weer in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling. Vissen willen nog wel eens aan de werkelijkheid ontsnappen. Dat is volgens deze jaarhoroscoop in elk geval niet altijd een gewenste situatie. Lees verder »


Gratis horoscoop van de dag

Wist je dat we voor alle sterrenbeelden ook een gratis daghoroscoop hebben?
Zoek snel jouw sterrenbeeld onder Horoscoop vandaag

Marianne is beschikbaar
 •   Toestel 1045
 •   0909-0405050
  (€ 0,90/min)
 •   0907-55166
  (€ 1,75/min)
Meer informatie
Marianne
X
Astrid is beschikbaar
 •   Toestel 1522
 •   0909-0405050
  (€ 0,90/min)
 •   0907-55166
  (€ 1,75/min)
Meer informatie
Astrid